25thApr

Zadnja Božja služba v evangeličanski cerkvi Sv. Ivana v Bethlehemu

Slovenska prekmurska skupnost, ki se je v začetku 20. stoletja ustalila v Bethlehemu v Pensilvaniji, ki je ponujalo dobro možnost za zaposlitev in nov začetek, se je hitro začela združevati tudi na ravni cerkvenega življenja. Zemljišče za gradnjo cerkvenega objekta je bilo kupljeno na Forth Street v Bethlehemu 4. maja 1910 in so takoj pričeli tudi z gradnjo cerkve sv. Ivana (St. John’s Windish Evangelical Lutheran Church). Najprej so zgradili kletne prostore, januarja 1912 je bila ustanovljena samostojna cerkvena občina, v naslednjih letih pa so nadaljevali z gradnjo cerkve, katere svečana posvetitev je bila 19. marca 1916. Leta 2010 so slovesno obhajali 100. obletnico ustanovitve cerkvene občine, v aprilu 2023 pa cerkev zapira svoja vrata. V prvih mesecih leta 2023 je bila cerkev zaradi upada števila članov in visokih stroškov prodana Lehigh univerzi ter s cerkvijo Sv. Petra in cerkvijo Christ of the Light združena v Blessed Trinity Lutheran Church.

V nedeljo, 23. aprila 2023, je bila v cerkvi sv. Ivana tudi zadnja Božja služba, ki jo je vodil duhovnik Mike Button, pri bogoslužju je v prekmurščini sodeloval tudi škof Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji mag. Leon Novak. Bogoslužja se je udeležila prav tako generalna konzulka v Clevelandu ga. Alenka Jerak ter številni verniki tamkajšnje cerkve. Že od torka, 18. aprila, pa je bila med prekmurskimi Slovenci in v arhivu evangeličanske cerkve sv. Ivana dr. Klaudija Sedar, ki je pregledala cerkveno gradivo, odbrala in popisala del za Slovenijo, del pa ostaja pri njih in se bo preselil na drugo lokacijo; do 1. junija morajo namreč cerkev izprazniti. Težišče popisa je bilo na gradivu v prekmurščini, ki zajema predvsem knjižno gradivo in publicistiko. Začasno bodo bogoslužja imeli v cerkvi Christ of the Light, zatem pa nameravajo vse tri, ki so se združile, kupiti drugo cerkev. Cerkveni arhiv je izrednega pomena za ohranjanje dediščine izseljenske evangeličanske prekmurske skupnosti v Bethlehemu.

Pregled in popis gradiva je potekal ob finančni podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ob sodelovanju Arhiva Republike Slovenije in Generalnega konzulata v Clevelandu.

 

Komentar