EVANGELIČANSKI LIST

Evangeličanski list je mesečnik Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji in izhaja od novembra 1971. Člane Evangeličanske cerkve AV v RS in splošno slovensko javnost (tudi v zamejstvu in tujini) v verskem in versko-kulturnem duhu seznanja z aktualnim dogajanjem iz življenja v tej Cerkvi, njeno versko in kulturno dediščino, tako doma in v tujini, poroča o dogodkih iz življenja v drugih Cerkvah v ekumenskem duhu. Objavlja strokovne članke in poročila z domačih in mednarodnih srečanj, duhovna razmišljanja, mnenja in ocene, spominske in podobne zapise, razna obvestila in naznanila. Članki so objavljeni v slovenskem jeziku. Občasno se objavljajo tudi članki v madžarskem jeziku, namenjeni madžarski narodni skupnosti.

Naslov uredništva: Slovenska ulica 17, 9000 Murska Sobota
E-naslov: info@zpt.si

EVANGELIČANSKI KOLEDAR

Prvi koledar je izšel za leto 1920 pod naslovom Luther kalendari in podnaslovom Za slovenski evangeličanski narod. Po dveletnem premoru je izdajanje koledarja prevzel prekmurski evangeličanski seniorat, ki ga je začel izdajati pod naslovom Evangeličanski kalendar. Ta je izhajal od 1923 do 1942 kot priloga evangeličanskega mesečnika Duševni list (1922-1941), oba z versko-vzgojnim in kulturnim poslanstvom. Po desetletni prekinitvi je koledar začel spet izhajati leta 1952 kot Evangeličanski koledar, a zaradi cenzure po drugi svetovni vojni ne več v prekmurščini, temveč v knjižnem jeziku in kot tak izhaja še danes.

Biblično vodilo za leto 2022 se glasi: “Jezus Kristus pravi: ‘Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.'”
Na voljo je na vseh evangeličanskih župnijskih uradih v Sloveniji.