BIBLIJA

Biblija ali Sveto Pismo je zbirka 66 knjig, ki je razdeljena na dva dela: Staro zavezo (39 knjig) in Novo zavezo (27 knjig). Beseda »Biblija« izhaja iz grške besede »biblia« in pomeni »knjige«.

R 10052 (Dalmatinova Biblija): NUK, Zbirka starih tiskov, izvod iz knjižnice Maksimiljana Leopolda Raspa

V vseslovenskem prostoru je najbolj znana t. i. »Dalmatinova Biblija«, prevod protestantskega teologa, prevajalca in pisca Jurija Dalmatina (1547-1589), ki se je že v času študija pripravljal na to svoje življenjsko delo. Celoten prevod Svetega Pisma je uspešno opravil v 10 letih. Biblia, tu ie, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta je prvi celotni prevod Svetega pisma v slovenščino in sodi med najpomembnejša dela protestantske književnosti. Izšlo je v mestu Wittenberg v Nemčiji leta 1584. Podrobneje o tem Vili Kerčmar v svoji knjigi »Evangeličanska Cerkev na Slovenskem« piše (1995, str. 74): »Po obsegu in obliki ta knjiga prekaša vse druge slovenske knjige 16. stoletja. Dalmatin je pisal v živem jeziku in spretno je oblikoval tudi nove besede. Biblija je postala pravi temelj slovenske književnosti. Iz nje so se učili lepih slovenskih besed tudi poznejši slovenski pisatelji. Bila in ostala je edina slovenska protestantska knjiga, ki so jo lahko uporabljali tudi katoliški duhovniki.«

NUK

R 10262 (Küzmičev Nouvi zákon): NUK, Zbirka starih tiskov, izvod iz knjžnice Žige Zoisa                         

Temeljno delo prekmurskega protestantskega slovstva pa je Nouvi zákon ali Testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisztusa, prevod Nove zaveze Svetega pisma v prekmurščino, ki ga je pripravil evangeličanski duhovnik Štefan Küzmič (1723-1779). Izšlo je v mestu Halle v Nemčiji leta 1771.
Obe deli, Dalmatinova Biblia in Küzmičev Nouvi zákon, sta večkrat izšli v faksimiliranih izdajah, Dalmatinova Biblija nazadnje leta 1998, Küzmičev Nouvi zakon pa leta 1999.

Dalmatinova Biblija danes krasi oltarje v vseh evangeličanskih cerkvah po Sloveniji.

VEROIZPOVEDNI SPISI

Veroizpovedni ali Simbolični (symbolum – veroizpoved) spisi vsebujejo veroizpoved evangeličanske Cerkve in so bili napisani na podlagi Svetega Pisma.
Delijo se na splošne in posebne spise.

Splošni veroizpovedni spisi so:

Posebni veroizpovedni spisi so:

  • Augsburška veroizpoved (Philipp Melanchthon – 1530)
  • Apologija augsburške veroizpovedi (Philipp Melanchthon – 1530)
  • Mali in Veliki katekizem dr. Martina Luthra (dr. Martin Luther – 1537)
  • Šmalkaldski članki (dr. Martin Luther – 1537)
  • Formula concordiae (več teologov – 1577)