PREDSTAVITEV

Evangeličanska Cerkev AV v Republiki Sloveniji je največja protestantska cerkev in druga največja krščanska cerkev v Sloveniji. Izhaja iz reformacijskega gibanja v 16. stoletju, katerega vodilna osebnost je bil avguštinski menih in nemški teolog dr. Martin Luther. V slovenskem prostoru pa je prav tako v 16. stoletju reformacijske ideje najintenzivneje širil duhovnik in tudi prvi evangeličanski superintendent Primož Trubar.

Priznavamo, da je edina glava vesoljne krščanske Cerkve Jezus Kristus.

Nauk Evangeličanske Cerkve AV v Republiki Sloveniji temelji predvsem na Svetem Pismu Stare in Nove zaveze – Bibliji, kakor tudi na Veroizpovednih spisih.
Evangeličani se imenujemo po evangelijih – prvih 4 knjigah Nove zaveze kot radostnega oznanila našega Gospoda Jezusa Kristusa. Evangeličani Augsburške veroizpovedi pa se imenujemo po Augsburški veroizpovedi (Confessio Augustana), ki jo je sestavil Filip Melanchthon. Leta 1530 je bila prebrana pred cesarjem Karlom V. na zborovanju v Augsburgu.
Simbol naše Cerkve je Luthrova roža, himna naše Cerkve pesem “Trdi grad je naš Bog”, katero je po 46. Psalmu napisal dr. Martin Luther.
Evangeličanska Cerkev AV v RS je članica velike družine evangeličanskih Cerkva po vsem svetu, združenih v Svetovni luteranski zvezi (The Lutheran World Federation), ki ima več kot 70 milijonov članov.
Vodi jo škof, mag. Leon Novak.

01

Jezus Kristus

Je edina glava vesoljne krščanske Cerkve.
02

Biblija in Veroizpovedni spisi

Temelj nauka Evangeličanske Cerkve AV v Republiki Sloveniji.
03

Evangeliji

Prve 4 knjige Nove zaveze, po katerih se imenujemo evangeličani.
04

Augsburška veroizpoved

Sestavil jo je Luthrov tesni sodelavec Filip Melanchton.

mag. Leon Novak, škof EC AV v RS 

PREDSEDSTVO CERKVE

Evangeličansko Cerkev AV v Republiki Sloveniji vodita z enako pravico in odgovornostjo škof in inšpektor Cerkve, ki tvorita predsedstvo Cerkve in predsedstvo Občnega zbora ali Sinode, ki je najvišji zakonodajni organ Evangeličanske Cerkve AV v Republiki Sloveniji.

mag. Leon Novak, škof                              Bojan Prosič, inšpektor
e-mail: leon.novak@evang.si                     
e-mail: bojan.prosic@evang.si

Bojan Prosič, inšpektor EC AV v RS

ZBOR DUHOVNIKOV

Zbor duhovnikov je upravni organ Cerkve in ga sestavljajo vsi aktivni, upokojeni duhovniki (dokler opravljajo pastoralno službo), kaplani in inšpektor Cerkve. Zbor duhovnikov skrbi za reden potek verskega življenja v Cerkvi.

V prvi vrsti od leve:

 • dr. Robert Celec, inšpektor ECO Murska Sobota,
 • Bojan Prosič, inšpektor Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji,
 • mag. Leon Novak, duhovnik v ECO Murska Sobota in škof Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji,
 • Primož Kumin, duhovnik v ECO Moravske Toplice,
 • mag. Geza Filo, duhovnik v ECO Ljubljana in bivši škof,
 • mag. Jana Kerčmar, duhovnica v ECO Gornji Petrovci

V drugi vrsti od leve:

 • mag. Mitja Andrejek, duhovnik v ECO Križevci in ECO Domanjševci,
 • mag. Judit Andrejek, duhovnica v ECO Lendava,
 • mag. Katja Ajdnik, duhovnica v ECO Puconci,
 • mag. Simona Prosič Filip, duhovnica v ECO Gornji Slaveči,
 • mag. Štefan Beznec, duhovnik v ECO Apače in administrator v ECO Selo,
 • mag. Vladimira Violeta Mesarič, duhovnica v ECO Maribor,
 • mag. Simon Sever, duhovnik v ECO Bodonci,
 • mag. Peter Andrejčák, duhovnik v ECO Hodoš.