ŽENSKO DRUŠTVO EVANGELIČANKA

»Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena vrednost je daleč nad biseri.« Pr 31,10

Reformacija in ženska

Pravo vrednost ženske, o kateri pisec knjige Pregovorov pravi, da je daleč nad biseri, je v zgodovini človeštva prvič očitno povzdignila reformacija. Zato smo evangeličanke še posebej ponosne na svoje prednike – protestante, ki so bili tisti, kateri so vrnili družini, še posebej pa ženski, nazaj njeno pravo vlogo in to z argumentom, da smo vsi poklicani, tako moški kot ženske, kakor tudi z dejstvom, da smo pred Bogom vendarle vsi enaki.

Žensko društvo Evangeličanka

Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji se tako še danes trudi izpolnjevati to podedovano poslanstvo, ko skrbi za duhovno, versko, solidarnostno in občečloveško rast ter dostojanstvo sleherne ženske. Dolga leta je to uresničevala preko enega svojih resorjev, imenovanega Žensko delovanje, ki se je leta 2012 preimenovalo in registriralo kot Žensko društvo EVANGELIČANKA. Korenine tega dela lahko najdemo že mnogo pred 1. svetovno vojno in se je intenzivno izvajalo po skorajda vseh evangeličanskih cerkvenih občinah vse do leta 1945, ko je zaradi političnih razlogov ta veja verskega delovanja bila nekako zadušena. Čeprav je njene posledice moč čutiti še danes, pa se je v zadnjih štiridesetih letih omenjeno delo ponovno aktiviralo in postalo dokaj živo in vedno bolj rastoče.

Aktivnosti ŽD Evangeličanka

Aktivnosti ŽD Evangeličanka (v katerem so dobrodošli vsi, ne glede na versko, narodno, politično ali kakršno koli drugo pripadnost) so koncentrirana bolj na zimski čas, ko dolgi večeri veliki večini članic in članov lažje omogočijo možnost udeležbe pripravljenih dogodkov, ki so razvrščeni v 3 področja:
● Duhovna rast in nadaljnje izobraževanje žensk
● Diakonija
● Sproščujoče aktivnosti

Duhovna rast in nadaljnje izobraževanje žensk
Vsako leto izvedemo minimalno en tridnevni seminar, celodnevno srečanje in popoldansko srečanje. Na njih smo priča raznim predavanjem, tako teološkim, kakor tudi splošno aktualnim, ki se dotikajo slehernega izmed nas. Razen tega se udeležujemo raznih seminarjev doma in v tujini, posebej na območju bivše Jugoslavije, saj se zavzemamo za obuditev in okrepitev povezav, ki so med vojno v 90- letih bila pretrgana. Aktivno sodelujemo tudi z vernicami katoliške in binkoštne veroizpovedi in to predvsem pri pripravah in izvedbi Svetovnega molitvenega dneva žena, ki je vedno prvi petek v mesecu marcu. Naša velika skrb pa je vedno bolj posvečena vdovam, ki živijo same, ter nosečnicam in mladim mamicam, ki se navajajo na nov, zelo pomemben način življenja.

                                                      

Diakonija
Nadvse pomembno področje našega dela je humanitarno področje. Vsako leto smo tako nenadomestljiv steber pri organizaciji tradicionalnega shoda EHO – Podpornica. Poleg tega sta postala že tradicionalna dva humanitarna projekta, in sicer izdelovanje adventnih venčkov ter stojnica na Mikloševem senju v Murski Soboti. Prostovoljne prispevke, zbrane na obeh omenjenih dogodkih, podarimo v naprej določen namen, bodisi posamezniku, družini ali organizaciji. Leta 2018 smo za svojo humanost in humanitarno aktivnost od Zveze kulturnih in turističnih društev Puconci prejeli zahvalo.

 

Sproščujoče aktivnosti
Aktivne in požrtvovalne članice in člane za njihov trud radi nagradimo, in sicer s celodnevnim izletom ter s piknikom, s katerim nekako zaokrožimo naše enoletno delo.

Namen in cilj delovanja

Vse omenjene in neomenjene aktivnosti so namenjene predvsem skrbi za utrjevanje protestantskih vrednot in etike, ki se kažejo na solidarnostnih, humanitarnih, zgodovinskih, etničnih, kulturnih, ekoloških, razvojnih in drugih področjih. Z njimi skrbimo za krepitev lastne verske identitete ter sledimo načelom spoštovanja in enakopravnega vključevanja tako posameznika kot inštitucije v družbeno skupnost.
Preko vseh omenjenih dogodkov pomagamo svojim članicam in članom k boljši razgledanosti in širini znanja. Kar pa je najpomembneje, želimo jim dati občutek enakosti in resnične povezanosti, občutek, da so med nami vedno dobrodošli, enako pomembni in tudi enako vrednoteni. Sleherna članica in član je namreč s svojimi danostmi in sposobnostmi nenadomestljiv kamenček v mozaiku ŽD Evangeličanka.

Ženski dnevnik

Za velik uspeh si štejemo tudi izdajo Ženskega dnevnika, ki je plod večletnega prizadevanja članic in članov društva. Izdajamo ga z željo, da bi vsem nam postal nepogrešljiv vsakdanji spremljevalec, s pomočjo katerega bomo lažje načrtovali svoje obveznosti, dogodke, prireditve in podobne stvari ter nam bo hkrati nudil možnost duhovne rasti.

Upravni odbor Ženskega društva EVANGELIČANKA

Simona Prosič Filip – predsednica društva
Majda Andrejek – podpredsednica društva
Sonja Panker – tajnica društva
Danica Marjanović – blagajničarka društva
Jožica Semler
Jožica Goričanec
Suzana Kalamar
Zorica Kovač
Hermina Donoša
Erika Könye
Dragica Koltaj
Gabriela Bence Utroša
Judka Balej
Nada Lainšček
Suzana Nemec

Kontakt:
Simona Prosič Filip, predsednica
GSM: +386 (0)41 799 810
E-mail: simona.prosic.filip@evang.si