VOJAŠKI VIKARIAT

S podpisom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco ter med Vlado in Evangeličansko cerkvijo leta 2000 je Republika Slovenija formalno omogočila državljanom v uniformi uresničevanje z Ustavo zagotovljene pravice do izpovedovanja vere. Pod opremo se namreč skriva človek. Ustanovljen je bil Vojaški vikariat, ki je organizacijska enota pri Generalštabu Slovenske vojske. Pod vodstvom načelnika enote, Vojaškega vikarja, ter namestnikov za Evangeličansko in Katoliško cerkev osebje Vojaškega vikariata zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske tako v enotah doma, na mednarodnih operacijah, v poveljstvih Zavezništva kot njihovim družinskim članom.

Svetovanje poveljniku v dilemah s področja etike, morale ter religijskih vprašanj, stalna prisotnost med pripadniki, skrb za varovanje človekovega dostojanstva, od rojstva do smrti in po njej, so poleg aktivnosti z verskega področja njegove glavne naloge. Vojaški poklic, daljše vojaške vaje in sodelovanje zunaj meja naše države zaznamuje celotno pripadnikovo družino. Vojaški kaplani in pastoralni asistenti tako parom, zakoncem, družinam in posameznikom v obliki družinskih vikendov, tečajev meditacije in počitnic za otroke ponujajo načine in vsebine, ki krepijo medsebojne vezi med njimi.
Človek je bitje, odprto v večnost. To dokazuje zgodovina, zgodbe posameznikov, tudi vojakov. Soočeni s trpljenjem, z umiranjem in smrtjo si zastavljajo vprašanja, ki se tičejo človekove presežnosti. Na pripravah na krst, poroko, birmo/konfirmacijo se pripadniki Vojaškega vikariata srečujejo s kolegi vojaki in njihovimi družinami, z njimi slavijo, se veselijo in v primeru smrti z njimi delijo težke trenutke.

Za popravilo pokvarjenega aparata ali njegovo vzdrževanje je potrebno več orodij. Duhovna oskrba je eno izmed orodij v Slovenski vojski, ki opravlja specifične naloge, z željo da izpred oči nikoli ne bi izgubili najpomembnejše dobrine – tistega, ki se skriva pod vojaško opremo, tj. ČLOVEKA.

Kontakt:
mag. Violeta V. Mesarič, namestnica vikarja
GSM: +386 (0)41 743 198
E-mail: vladkamj@gmail.com
Primož Kumin, vojaški kaplan
Tel.: +386 (0)31 770 450
E-mail: primoz.kumin@gmail.com