MLADINSKO DELO

Mladinsko delo je tesno vključeno v življenje Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, ki stremi k izvajanju nalog misijona med mladimi.  Mladi so povezani v odbor Mladine evangeličanske cerkve (MEC), ki ga vodi Svet mladine evangeličanske cerkve (SMEC), imajo svojega predsednika, tajnika in člane sveta. Prenova mladih je prihodnost naše Cerkve.
Pri cerkvenem mladinskem delu si prizadevamo vzpostavljati medsebojne dobre odnose, pri čemer upoštevamo ključne elemente, kot so druženje, prostovoljnost in vzpostavitev medsebojne komunikacije ter zaupanja. Ena od temeljnih lastnosti mladinskega dela so učne izkušnje, ki jih mladi, ki so opravili konfirmacijo, pridobivajo v sklopu mladinskega dela in s tem svojevrstno učno izkušnjo. Cilj mladinskega dela je v razvoju mladih v aktivne državljane, da se lažje vklopijo v družbo in s svojim delom prispevajo k njenemu razvoju.

V okviru mladinskega dela se izvajajo:
– Tabori
– Srečanja in izobraževanja
– Poučne delavnice
– Mladinska bogoslužja

Otroški tabor poteka vsako leto v Domanjševcih pri evangeličanski cerkvi in se ga iz leta v leto udeležuje večje število otrok s širšega območja. Duhovno prenovo mladih src pa izvajamo z raznimi srečanji, izobraževanji, izleti, duhovnimi vajami, bogoslužji, pogovori in predvsem povezovanju preko Božje besede. Branje Svetega Pisma nas spremlja skozi vsako srečanje, da bi Božji duh seval skozi naša srca.
Naše delo temelji na besedah, ki jih je apostol Pavel nameni svoje učencu Timoteju v prvem pismu. Gre za vzpodbudne besede prihodnosti, kar je tudi naš glavni moto: “Tako si bodo nabrali zaklad, ki bo dober temelj za prihodnost.” (1 Tim 6, 19) Ker nam mladim ni vseeno, kako bo potekala in kakšna bo naša prihodnost.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Predsednik Sveta mladine evangeličanske cerkve::
Mitja Andrejek, duhovnik
e-mail: mitja.andrejek@evang.si

Namestnik predsednika Sveta mladine evangeličanske cerkve:
Mario Nemec

Tajnik sveta mladine evangeličanske cerkve:
Tajda Könye

Člani Sveta mladine evangeličanske cerkve:
Ajda Pehar, Eva Vlaj, Kaja Car, Karmen Vrečič Kar, Lana Kerčmar, Lara Kuhar, Nejc Hanc, Monika Lončar, Sanja Buček, Tadej Andrejek, Marina Balajc, Tjaša Poldauf, Lara Bernjak