CERKVENE OBČINE

Cerkvena občina je samoupravno cerkveno telo, organizirano za skupno versko bogoslužje, za poučevanje verouka, krščansko vzgojo in vse druge cerkvene dejavnosti ter za upravljanje materialnih zadev.

Evangeličansko Cerkev AV v RS sestavlja 14 cerkvenih občin.

CERKVENA OBČINA APAČE

Apače 34, 9253 Apače
stefan.beznec@evang.si
+386 (0)41 383 154
Duhovnik: mag. Štefan Beznec
Božje službe: vsako 2., 4. in 5. nedeljo ter ob praznikih ob 8.30.

Cerkvena občina Apače je bila ustanovljena leta 1929, naslednje leto pa je bila kupljena stanovanjska hiša, ki je bila preurejena v prostor za verske in bogoslužne potrebe. Skupaj z novim pokopališčem je bila blagoslovljena leta 15. novembra 1931. Oltarna slika, ki prikazuje Jezusa na križu, je delo Vincenza Kleina iz leta 1812.

CERKVENA OBČINA BODONCI

Bodonci 6, 9265 Bodonci
eco.bodonci@siol.net; simon.sever@evang.si
www.evang-bodonci.si
(02) 549 10 06
Duhovnik: mag. Simon Sever
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Bodonci je bila ustanovljena leta 1792, sedanja (tretja) cerkev pa je bila dokončana in blagoslovljena 10. decembra 1899. Načrt zanjo je izdelal arhitekt Daniel Placotta iz Budimpešte. Notranjost krasi obokast opečni strop kupolaste oblike na osmih stebrih, zunanjost pa se ponaša z visokimi okni, ki so po sredini razdeljena in zgoraj zaokrožena. Enomanualne mehanske in 9-registrske orgle so bile kupljene leta 1872 ter obnovljene leta 1990.

CERKVENA OBČINA DOMANJŠEVCI

Domanjševci 89, 9206 Križevci
e.c.o.domanjsevci@siol.net
(02) 554 13 10
Duhovnik: mag. Mitja Andrejek
Božje službe: vsako 1., 3. in 5. nedeljo in ob praznikih ob 11.00.

Cerkvena občina Domanjševci je bila ustanovljena leta 1870, cerkev v neoromanskem slogu pa je bila zgrajena leta 1902 in blagoslovljena 26. oktobra tega leta. Zgrajena je bila po načrtih Alojza Kleiberja, dela pa je vodil gradbeni mojster Tivadar Ratkol. Tedaj so bile kupljene tudi 12-registrske orgle, delo Jožefa Szalaya. Oltar je lesen s kipcema Martina Luthra in Filipa Melanchtona na vsaki strani, oltarna slika pa prikazuje Jezusa s klečečim učencem (Jezus kliče utrujene in obremenjene). Kipca, oltar in prižnico je izdelal mizarski mojster János Kurasz.

CERKVENA OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 94, 9203 Petrovci
vili.kercmar@telemach.net
(02) 556 91 99
Duhovnica: mag. Jana Kerčmar
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Gornji Petrovci je bila ustanovljena leta 1821, cerkev pa je bila dokončana in blagoslovljena leta 1824. Sedanjo podobo je velika enoladijska cerkev dobila v letih 1894/95, ko so jo razširili in v celoti prenovili v romanskem slogu. Tedaj je bil tudi prizidan stolp oziroma zvonik in opremljena notranjost cerkve. Notranjščino krasijo kapasti oboki, v klasicističnem oltarju pa je podoba Jezusa na Oljski gori.

CERKVENA OBČINA GORNJI SLAVEČI

Gornji Slaveči 117, 9263 Kuzma
simona.prosic@siol.net
(02) 555 81 51
Duhovnica: mag. Simona Prosič Filip (041 799 810)
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Gornji Slaveči je bila ustanovljena leta 1918, cerkev pa je bila po načrtih Hansa Pascherja iz Gradca in glavnega zidarskega mojstra Janeza Juda iz Kuzme zgrajena, posvečena in predana svojemu namenu leta 1928. Deset let kasneje jo je v notranjosti poslikal cerkveni slikar Ivan Cmerekar. Povsem obnovljena je bila leta 2012, ko je obnova potekala v skladu s prvotno notranjo podobo cerkve. Dvomanualne orgle z 12-registri, ki so bile nabavljene leta 1987, so delo Antona Jenka iz Ljubljane.

CERKVENA OBČINA HODOŠ

Hodoš 55a, 9205 Hodoš
eco.hodos@gmail.com; peter.andrejcak@evang.si
(02) 559 10 38
Duhovnik: mag. Peter Andrejčák
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 9.30.

Cerkvena občina Hodoš je bila ustanovljena leta 1783, sedanja (tretja) cerkev pa je bila zgrajena v letu 1842. Leta 2001 je bila tudi v celoti renovirana. Fasada je razčlenjena s pilastri in podstrešnim vencem. V cerkvi so orgle z 8-registri iz leta 1885, delo Józsefa Beuerja iz Zalaegerszega. Oltarna slika prikazuje Jezusovo zadnjo večerjo.

CERKVENA OBČINA KRIŽEVCI

Križevci 134, 9206 Križevci
eco.krizevci@telemach.net; mitja.andrejek@evang.si
(02) 554 90 30
Duhovnik: mag. Mitja Andrejek
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 9.30.

Cerkvena občina Križevci je bila ustanovljena leta 1783, cerkev pa je bila zgrajena, posvečena in predana svojemu namenu leta 1785. Prvič je bila cerkev obnovljena leta 1885, ko je bila podaljšana za štiri metre, potem leta 1983 in nazadnje leta 2015. Ponaša se z visokimi in polkrožno zaključenimi okni, ki so obdana z maltastimi polji, podstrešni venec je profiliran, zvonik pa je obdan s čebulasto streho. Notranjost ladje ima pet kapastih obočnih polj, nad oltarjem, ki je neobaročen, pa je napis Trden grad je naš bog zmožni, ki je tudi evangeličanska himna in podoba Martina Luthra, delo animatorja, ilustratorja, striparja in kiparja Mikija Mustra.

CERKVENA OBČINA LENDAVA

Trg ljudske pravice 12, 9220 Lendava
judit.andrejek@gmail.com; judit.andrejek@evang.si
+386 (0)41 258 166
Duhovnica: mag. Judit Andrejek
Božje službe: vsako 1., 3. in 5. nedeljo ter ob praznikih ob 8.00.

Cerkvena občina Lendava je bila ustanovljena leta 1902. Temeljni kamen za gradnjo cerkve so položili 9. avgusta 1931, dokončana pa je bila leta 1934. Gre za manjšo cerkev s čokatim stolpom ob desni strani vhodnega pročelja, vhod s timpanonom pa je pomaknjen izven osi pročelja. Oltar je lesen s sliko Jezus pomiri vihar, prižnica je ob strani, balkon pa na vzhodni strani cerkve.

CERKVENA OBČINA LJUBLJANA

Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
geza.filo@evang.si
(01) 252 72 80
Duhovnik: mag. Geza Filo
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 11.00.

Cerkvena občina je bila ustanovljena leta 1850. Cerkev je bila zgrajena leta 1851, blagoslovljena pa v naslednjem letu, ko je bila poimenovana kot Kristusova cerkev. Cerkev ima obliko bazilike v novoromanskem slogu in s pravokotnim tlorisom. Ob cerkveni ladji se nahaja zvonik s tremi zvonovi na kvadratnem tlorisu. V notranjosti cerkve na zidu za prižnico visi oljna slika Pavla Künla iz leta 1852, na kateri je upodobljen Jezus s Samarijanko ob Jakobovem vodnjaku. Orgle Franceta Goršiča iz leta 1888 imajo 12 registrov in 2 manuala. Po Primožu Trubarju je bila poimenovana leta 1999.

CERKVENA OBČINA MARIBOR

Trubarjeva ulica 1, 2000 Maribor
eco.maribor@gmail.comvioleta.vladimira.mesaric@evang.si
(02) 250 21 60
Duhovnica: mag. Violeta Vladimira Mesarič
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 9.30.

Cerkvena občina Maribor je bila ustanovljena leta 1853. Enoladijska cerkev v neorenesančnem slogu z zvonikom na južni strani pa je bila na severnem robu starega mestnega jedra sezidana v letih 1868/1869. Današnjo arhitekturno podobo je dobila leta 1908, ko so jo po načrtih mariborskega arhitekta Fritza Friedrigerja (1859-1922) temeljito predelali. Po drugi svetovni vojni je bila cerkev skupaj z župniščem nacionalizirana in izropana. Orgle so bile takrat prepeljane na Primorsko, zato jih danes nadomešča harmonij. Oltarna slika je delo mariborskega slikarja Edvarda Linda. Evangeličanski verski skupnosti je bila cerkev vrnjena leta 1994.

CERKVENA OBČINA MORAVSKE TOPLICE

Levstikova ulica 11, 9226 Moravske Toplice
primoz.kumin@evang.si
(02) 538 13 23
Duhovnik: Primož Kumin
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Moravske Toplice je bila ustanovljena leta 1893. Takrat je bil tudi dvorec, ki je stal na mestu današnje cerkve, preurejen za bogoslužje in pouk. Leta 1925 mu je bil prizidan še zvonik s stolpičema ob strani. Vendar pa je bil dvorec čedalje v slabšem stanju, kar je narekovalo njegovo porušitev in novogradnjo. Nova in sedanja cerkev je bila tako zgrajena leta 1962 po načrtih arhitekta Jamšeka iz Ljubljane. Orgle so iz leta 1893, oltarna slika na platnu pa prikazuje molitev Jezusa v vrtu Getsemani na Oljski gori v Jeruzalemu. Fasado cerkve členijo izrazito ozke vertikalne odprtine.

CERKVENA OBČINA PUCONCI

Puconci 100, 9201 Puconci
zupnisce.puconci@siol.net; katja.ajdnik@evang.si
www.eco-puconci.si
(02) 545 91 20
Duhovnica: mag. Katja Ajdnik
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Puconci je bila kot prva ustanovljena leta 1783. Prva cerkev, ki je bila precej manjša in tudi skromnejša od sedanje, je bila zgrajena in posvečena 8. decembra 1784. Povečali so jo v letih 1855/56, ko so postavili tudi nov oltar in kor, predelali in povečali prižnico ter nabavili dvomanualne orgle. Zatem je bila temeljito v notranjosti in zunanjosti renovirana še leta 1909. Poimenovana je po duhovniku, pisatelju in prevajalcu Aleksandru Terplanu, ki je tam služboval med leti 1844-1858. Puconci so bili ob 500. obletnici reformacije (2017) razglašeni tudi kot Evropsko mesto reformacije.

CERKVENA OBČINA MURSKA SOBOTA

Slovenska ulica 15, 9000 Murska Sobota
eco.ms@siol.net
www.evangelicanska-cerkev.si
(02) 522 13 04
Duhovnik: mag. Leon Novak
Božje službe: ob nedeljah in praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1890. Cerkev pa je bila v neogotskem stilu po načrtih Ernöja Gerelyja, arhitekta iz Budimpešte, zgrajena leta 1910. Zunanjost krasi vitek 56 m visok zvonik v osi objekta, ki se dviga nad vhodnimi vrati. V notranjosti pa izstopa izrazita barvna zasnova v zelenih, rumenih in rjavih tonih. Nad oltarno sliko, ki prikazuje snemanje Jezusa iz križa, je večja rozeta z vitrajem Martina Lutra. Od leta 2010 je poimenovana po Martinu Luthru, ko je bila tudi odkrita obeležna plošča s podobo Martina Luthra.

CERKVENA OBČINA SELO

Selo 32 a, 9207 Prosenjakovci
eco.mt@gmail.com; stefan.beznec@evang.si
+386 41 383 154
Administrator: mag. Štefan Beznec
Božje službe: vsako 1., 3. in 5. nedeljo ter ob praznikih ob 10.00.

Cerkvena občina Selo je bila ustanovljena leta 1964. Cerkev, za katero je bil temeljni kamen položen leta 1939, pa je bila zgrajena, posvečena in predana svojemu namenu leta 1966. Lesen oltar s sliko na platnu predstavlja Jezusovo zadnjo večerjo, orgle pa nadomešča harmonij.