28thMar

10. obletnica Ženskega društva Evangeličanka

Žensko društvo Evangeličanka je med 17. in 19. marcem 2023 obeleževalo 10. obletnico obstoja. Ta jubilej je bil lepo izhodišče temu, da tudi širši javnosti približamo, na kakšnih temeljih je bilo društvo ustanovljeno, kako bogato zgodovino ti temelji imajo in kakšen je doprinos žensk svoji Cerkvi ter širši okolici. V počastitev omenjenega jubileja smo organizirale tridnevno praznovanje, katerega so se razen domačih vernic udeležile še predstavnica ženskega dela Gustav-Adolf društva iz Nemčije, 28 sester v Kristusu iz 11. cerkvenih občin Slovaške evangeličanske cerkve AV v Srbiji ter predstavnici Evangeličanske cerkve AV na Slovaškem.

Praznovanje smo začeli v petek, 17. marca 2023, ko smo v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti bili priča predstavitvi razstave »Ženske in Reformacija«. Predstavila nam jo je avtorica ga. Metka Fujs, zgodovinarka in muzejska svetnica, iz Pomurskega muzeja v Murski Soboti, ki je omenjeno razstavo skupaj s soavtoricama Tadejo Andrejek in Jelko Pšajd ter s pomočjo naših članic pripravila v počastitev 500. obletnice reformacije. V njej je na lep in pregleden način prikazala, kako so ženske skozi zgodovino zaznamovale reformacijsko gibanje in v kakšni vlogi nastopajo danes.

V soboto, 18. marca 2023, smo v hotelu Radin v Radencih nadaljevale s simpozijem »Ženske in Evangeličanska cerkev«. Okrog 120 udeležencev skupaj z gosti je na začetku prisluhnilo zgodovinskemu orisu ženskega dela oziroma vlogi ženske v Evangeličanski cerkvi AV v RS, ki ga je predstavila zgodovinarka Tadeja Andrejek. Med drugim smo lahko izvedele, da je bilo 1. žensko društvo ustanovljeno že 1856 leta v Ljubljani, v Prekmurju pa leta 1891 v Puconcih. Do 2. svetovne vojne so ženska društva delovala še v naslednjih cerkvenih občinah: Murska Sobota, Lendava, Gornji Slaveči, Bodonci, Križevci, Hodoš, Moravci in Maribor. In če so ženske že takrat sanjale o tem, kako bi ustanovile še krovno žensko društvo, pod katerim bi delovala vsa gmajnska, pa se je ta želja uresničila šele pred 10. leti z registracijo Ženskega društva EVANGELIČANKA. Le-to je danes ena najbolj aktivnih vej delovanja v okviru Evangeličanske cerkve AV v RS. Po kosilu je sledila še okrogla miza, na kateri so sodelovale ga. Jana Kerčmar (prva evangeličanska duhovnica v Sloveniji), ga. Elisabeth Novak (teologinja in žena škofa Evangeličanske cerkve), ga. Vlasta Grabar (vodja ženskega dela v Binkoštni cerkvi), ga. Inge Rühr (predsednica ženskega dela Gustav-Adolf društva v Nemčiji), ga. Eva Oslíková (duhovnica in predsednica ženskega dela Slovaške evangeličanske cerkve), ga. Renáta Vinczeová (generalna inšpektorica Slovaške evangeličanske cerkve) in ga. Anna Valentová (žena nekdanjega seniorja, ki je prva po vojni nazaj obudila sodelovanje med našo in Slovaško evangeličansko cerkvijo v Srbiji). V odgovorih na vprašanja so nam predstavile svoje delo in njihov pomen sodelovanja z Ženskim društvom Evangeličanka. Simpozij smo zaključile s podelitvijo zahvalnih daril, ki so jih prejele duhovnica Jana kot prva duhovnica in začetnica obujanja ženskega dela v naši cerkvi po 2. svetovni vojni, žensko delo Gustav-Adolf društva iz Nemčije za finančno podporo delovanja društva ter Anna Valentová za ponovno vzpostavitev sodelovanja evangeličank iz Slovenije in Srbije.

Obhajanje jubileja smo zaključili s svečanim centralnim bogoslužjem, ki je potekalo v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti. Na njem so se nam poleg že omenjenih gostov ter predsedstva in duhovščine naše Cerkve pridružili še škof Slovaške evangeličanske cerkve AV v Srbiji g. Jaroslav Javornik s soprogo, župan Mestne občine Murska Sobota g. Damjan Anželj s soprogo, direktor Policijske uprave Murska Sobota g. Damir Ivančič, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota ga. Edith Žižek Sapač ter njena pomočnica ga. Renata Gorjan. Bogoslužje smo vodile duhovnice (pridigala je duhovnica Jana), zaključila pa sta ga škofa Novak in Javornik. Z glasbenimi vložki pa so ga obogatili Zoja Hanc z igranjem na saksofon ter skupini Eben Ezer in Selah. Na koncu je zahvalno darilo prejel tudi škof Leon, ki je meseca januarja obhajal svoj 60. rojstni dan, jaz kot predsednica Ženskega društva Evangeličanka s strani ECO Puconci ter vse duhovnice skupaj z direktorico Zavoda Primož Trubar Klaudijo Sedar s strani Evangeličanske cerkve AV v RS. Sledila je pogostitev pri katerem nam je na pomoč priskočila tudi slovenska vojska s pripravo piščančje obare ter postavitvijo šotora.

Da je obeleževanje tega jubileja smelo potekati nemoteno in v prijetnem vzdušju, se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu, ki je na kakršen koli način pomagal, sodeloval ali se omenjenih dogodkov udeležil. Želimo si, da bi z Božjo pomočjo in človeško naklonjenostjo zmogle tudi v bodoče opravljati to, kar bo naš svet in v njem človeško življenje bogatilo, osrečevalo in lepšalo – Bogu na slavo in čast, sočloveku pa v radost in korist!

Simona Prosič Filip, predsednica društva

Komentar