12thJan

Evangeličanski koledar za leto 2023

V torek, 10. januarja 2023, je bil v Evangeličanskem centru Murska Sobota predstavljen Evangeličanski koledar za leto 2023. Škof mag. Leon Novak je izpostavil biblično vodilo, ki se glasi »Ti si Bog, ki me vidi« in je zapisano v 1. Mojzesovi knjigi Stare zaveze (1 Mz 16, 13). Ob tem je poudaril moč ljubezni do Boga in sočloveka, in to naj bo v tem letu resnično tisto ključno vodilo, kajti prav Bog nam stoji venomer ob strani, nas usmerja in nam želi le najboljše.

Urednica Klaudija Sedar je predstavila vsebine v koledarju, ki so zajete v treh osrednjih poglavjih, koledarskem delu, kronikah o delovanju Cerkve, njenih cerkvenih občin, organizacij in drugih področij v preteklem letu, ter tretjem delu, v katerem so zbrani strokovni in poljudni članki, ki se navezujejo na protestantizem in poglavja iz zgodovine naše Cerkve. Na koncu je kot »priloga« dodan izbor Psalmov, ki prinašajo tudi veliko modrih nasvetov. Posebej pa izstopata spomin na častnega škofa mag. Gezo Ernišo in 100. obletnica prekmurskega evangeličanskega seniorata.

Umetniški del koledarja je predstavil mag. Franc Obal, od naslovnice z naslovom Pričakovanje, ki jo je prispeval, kot že vrsto let, Nikolaj Beer, tudi letošnji dobitnik nagrade Prešernovega sklada, do umetniških del, ki so nastala na lanski koloniji Primož Trubar Moravske Toplice.

Ob koncu se je urednica zahvalila vsem avtorjem za prispevke in vsem, ki so podprli izid koledarja, ter novinarjem za spremljanje in poročanje o naših dogodkih.

Evangeličanski koledar, ki na 360 straneh zajema obilo duhovne in kulturnega bogastva, je na voljo na vseh evangeličanskih župnijskih uradih.

Komentar