18thNov

Avdio Stare in Nove zaveze v prekmurščini

V Spominskem domu Štefana Küzmiča v Puconcih je 14. novembra 2022 potekala predstavitev rezultatov projekta Avdio Stare in Nove zaveze v prekmurščini, ki je projekt Zavoda Primoža Trubarja Murska Sobota v sodelovanju z Evangeličansko cerkvijo AV v Republiki Sloveniji ter približuje kulturno dediščino in jezikovno tradicijo starejših temeljnih prekmurskih tiskov.

Namen projekta je varovanje, oživljanje in predstavljanje prekmurščine kot nesnovne dediščine v avdio oziroma zvočni obliki, kot je bila zapisana v drugi polovici 18. stoletja (Nouvi zákon, 1771) in v drugi polovici 19. stoletja (Mose i Josua, 1870). Obe deli sta kot rariteti veliko prispevali k uveljavitvi, razvoju in ohranitvi prekmurščine v preteklosti, prav tako pripomogli, da je ta dediščina še danes živa.

Izbranim in navdihujočim odlomkom iz Stare in Nove zaveze Svetega pisma v  prekmurščini lahko prisluhnite na tablicah s slušalkami ali preko zvočnika na sedežu Zavoda Primoža Trubarja ali v evangeličanski cerkvi Martina Luthra Murska Sobota, lahko pa si tudi izposodite. Ob tem si lahko ogledate tudi oba izvirnika, Moses i Josua, ki je bil v okviru tega projekta tudi vezan, ter Nouvi zákon. Zvočni posnetki pa so na voljo tudi na spletni strani Zavoda Primoža Trubarja (http://zpt.si; projekti in programi).

Projekt Avdio Stare in Nove zaveze v prekmurščini je podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru javnega razpisa za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine.

Komentar