17thJun

Zahvala družine Erniša

Žalujoča družina pokojnega častnega škofa mag. Geze Erniše se vsakemu posamezniku, kakor tudi različnim organizacijam, društvom in skupnostim iz domovine in tujine, ki so namesto cvetja in vencev  darovali finančna sredstva, iskreno in s hvaležnostjo zahvaljuje. Zbrana sredstva bodo razdeljena na tri enake dele, in sicer za Negovalni oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota, sklad Evangeličanskega lista in cerkveno občino Moravske Toplice.

Obenem se družina iskreno zahvaljuje za vsa izrečena sožalja, podporo in nudeno pomoč v težkih trenutkih, vsa žalna pisma in vpisom v žalno knjigo kot tudi e-žalno knjigo. Velika zahvala velja Občini Moravske Toplice za pomoč pri organizaciji pogreba ter vsem govorkam in govorcem na žalni seji,  ki so se mu poklonili z lepimi mislimi in premnogimi skupnimi spomini. Prav tako hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega na pogrebni in žalni slovesnosti ter na kraju miru in počitka.

Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju kakor tudi vodstvu Splošne bolnišnice Murska Sobota. S hvaležnostjo ostaja v naših mislih zdravstveno osebje intenzivne nege in negovalnega oddelka. Skrb za pokojnega je bila vedno na najvišji strokovni ravni in polna človeške topline. Prav tako je družina ves ta čas čutila vso podporo.

Zahvala pa gre prav tako vodstvu Evangeličanske cerkve na Slovenskem škofu Leonu Novaku, inšpektorju Bojanu Prosiču in celotnemu zboru duhovnic in duhovnikov, kakor tudi posameznim cerkvenim občinam, posebej cerkveni občini Moravske Toplice. Vse molitve posameznikov, kakor tudi skupnosti, so bile družini v veliko duhovno oporo.

Družina izreka zahvalo tudi ge. Klaudiji Sedar in ge. Simoni Vučak, ki sta z vso skrbnostjo pomagali pri povezovanju žalne seje ter organizaciji pogreba, kakor tudi mešanemu pevskemu zboru Cantate in pevskemu zboru CO Moravske Toplice ter duetu Duo Mystica, Moniki Novak in Miranu Čarniju, za glasbene vložke.

Družina se od svojega dragega pokojnika poslavlja z veliko bolečino v srcu, a s hvaležnostjo Bogu za vse blagoslovljene skupne trenutke.

Družina Erniša

Komentar