25thApr

Sinoda Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji v letu 2022

V soboto, 23. aprila 2022, so se v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti zbrali delegati iz cerkvenih občin na rednem Občnem zboru – Sinodi. Po pobožnosti z molitvijo, ki jo je opravil duhovnik mag. Mitja Andrejek, in delitvi Svete večerje, ki sta jo opravila škof mag. Leon Novak in duhovnik mag. Mitja Andrejek, je nadaljnje delo ob podaji poročil škofa in inšpektorja Cerkve ter predstavnikov organizacij znotraj Cerkve za preteklo leto potekalo v dvorani Evangeličanskega centra.
Navkljub težkemu letu zaradi epidemije koronavirusa je delo potekalo nemoteno v skladu s priporočili za preprečitev širjenja bolezni Covid-19, prav tako so bile izvedene številne aktivnosti in dejavnosti na vseh področjih, na katerih deluje Cerkev, od redne duhovne oskrbe, humanitarne dejavnosti do kulturnih in drugih projektov. V času epidemije smo si še posebej prizadevali, da ohranimo vez s svojimi člani kot tudi s širšo skupnostjo. Za naprej pa so bili  sprejeti določeni sklepi, ki so naravnani razvojno ter v dobro vseh.

Vsem delegatom in prisotnim se zahvaljujemo za kontruktivno sodelovanje.