30thNov

Jubilej mesečnika Evangeličanski list

Evangeličanski list, mesečnik Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, je prvič izšel  novembra leta 1971 in od takrat neprekinjeno izhaja ter prihaja na naslove številnih naročnikov doma in v tujini. Ob zlatem jubileju, 50-letnici izhajanja, je poleg redne številke izšla tudi priloga, v kateri je podan kratek pregled dosedanjih petih desetletij izhajanja. Mesečnik se je skozi čas spreminjal tako po obliki kot po številu strani, ki jih sedaj velikokrat doseže tudi že dvajset, zapisani so bili premnogi prispevki, daljši in krajši, duhovno-teološki kot kulturno-zgodovinski, strokovni in poljudni, zapisi o protestantskih vrednotah in za rast vere, razmišljanja, misli in molitve, zapisi za mlade bralce, ekumenski zapisi, poročanja o minulih dogodkih, različna naznanila in obvestila. In vsi ti zapisi so prispevali, da je Evangeličanski list postal pomemben vir ne le za raziskovanje in prebiranje preteklih dogodkov, temveč dragocen vir za spoznavanje Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, življenja v cerkvenih občinah, zgodovine, sedanjega življenja in utripa, ki nas spremlja na naši poti življenja.