29thMrz

Velikonočna poslanica škofa Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji

Spoštovani verniki Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji, dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu. Iztekajoči se velikonočni teden nam obelodani krhkost človeškega življenja, ki je velikokrat podvrženo trpljenju, bolečini, zasmehovanju in umiranju. Bridkost in nebogljenost človeške eksistence nazorno prikazuje Jezusovo boleče in počasno umiranje na križu. Avtorji evangelijev pišejo o tem, da je Jezus resnično

10thMrz

Molitev Evangeličanske cerkve AV na Poljskem za Slovenijo in našo Cerkev

V evangeličanski cerkvi na Poljskem so danes molili za Slovenijo in našo Cerkev. Molitev je dostopna na e-naslovu: https://en.luteranie.pl/prayers/prayer-for-slovenia/ Objavljamo jo tudi v prevodu (prevod mag. Leon Novak, škof): »Oče Bog, danes prihajamo k tebi in prosimo za tvoj blagoslov in zaščito Republike Slovenije in njenih prebivalcev. Molimo za Slovenijo, deželo z bogato etnično in kulturno