28thMrz

10. obletnica Ženskega društva Evangeličanka

Žensko društvo Evangeličanka je med 17. in 19. marcem 2023 obeleževalo 10. obletnico obstoja. Ta jubilej je bil lepo izhodišče temu, da tudi širši javnosti približamo, na kakšnih temeljih je bilo društvo ustanovljeno, kako bogato zgodovino ti temelji imajo in kakšen je doprinos žensk svoji Cerkvi ter širši okolici. V počastitev omenjenega jubileja smo organizirale

21stMrz

Slovesno odkritje spominskih plošč Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu v Wittenbergu

V petek, 17. marca 2023, je v Luthrovem mestu Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) v organizaciji Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in Mestne občine Krško skupaj z Občino Lutherstadt Wittenberg in Rotary club potekalo slovesno odkritje spominskih plošč slovenskima reformatorjema Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu. Plošči sta nameščeni na steni nekdanje

9thMrz

Evangelische Migrations-geschichte(n)

Die Evangelische Kirche AB in der Republik Slowenien und das Primož Trubar Institut Murska Sobota nehmen mit neun weiteren Partnern aus sechs Ländern an einem Erasmus+ Projekt zum Thema Protestantismus und Migration teil. Neben anderen Aktivitäten, die für 2023 geplant sind, hat das Projekt auch den folgenden Film produziert, der die Einzelausstellungen der einzelnen Partner ankündigt.