18thDez

Cerkveni prispevek 2022

Dragi člani, članice Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji.

Na zadnji Sinodi, Občnem zboru naše Cerkve, ki je najvišji organ za sprejemanje odločitev o vseh pomembnih zadevah, vezanih na delovanje Cerkve, je bilo sklenjeno, da se višina prostovoljnega cerkvenega prispevka – dače povečuje s stopnjo inflacije. Na podlagi tega sklepa vas obveščamo, da se bo v skladu s tem cerkveni prispevek (dača) s 1. januarjem 2023 povečal za 2 EUR napram lanskemu.   
Iz tega prispevka se pokrivajo vsi stroški delovanja cerkvenih občin (stroški cerkve, župnišč, raznih vzdrževalnih del in  objektov….), kakor tudi stroški osebnih dohodkov zaposlenih (duhovnikov in duhovnic). Predsedstvo Cerkve si prizadeva, da se zbrana sredstva porabijo čim bolj racionalno in da se za dodatne investicije (kot je npr. obnova Evangeličanskega centra v Murski Soboti) zagotovijo dodatna sredstva raznih donatorjev ter partnerskih cerkva iz tujine.

Leave a Comment