1stSep

Svečano bogoslužje v Puconcih

V nedeljo, 28. avgusta 2022, je v evangeličanski cerkvi v Puconcih potekalo svečano bogoslužje z obhajanjem 239-letnice ustanovitve cerkvene občine Puconci in 505-letnice pričetka refromacije. Ob tem je duhovnica Katja Ajdnik izpostavila veliko prizadevanje prednikov in njihov trud za obstoj in razvoj cerkvene občine kot tudi Cerkve, za ohranitev reformacijskega duha ter obenem odgovornost vseh nas, da to varujemo, sledimo temu dobremu zgledu, ohranjamo vrednote in vse to predajamo naprej.
V glasbenem delu sta nastopila Duo Mystica, zapeli pa tudi veroukarji po mentorstvom Mirana Čarnija. V okviru bogoslužja je potekala še prisega novih odbornikov in odbornic ECO Puconci.
Po bogoslužju se je v parku pred cerkvijo nadaljevalo prijetno druženje.

Leave a Comment