13thMrz
0%

Pomoč v stiski

142 Santa Monica, LA, USA Mrz 13, 10AM

prostovoljno, nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na podlagi svojih posebnih in skupnih interesov na področju solidarnostnih in humanitarnih dejavnosti, protestantske etike in tradicije ter razvojnih, izobraževalnih, zgodovinskih in kulturnih vrednot, deluje v dobro človeka tako v cerkvi kot zunaj nje.

We already donated €0€10000 to go
Donate

Leave a Comment