10thNov

Faksimile zapisnika ob ustanovitvi prekmurskega evangeličanskega seniorata

Ob ustanovitvi prekmurskega evangeličanskega seniorata v Murski Soboti, ki je potekala nadvse slovesno 2. februarja 2022 v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti, je bil izdan tudi  zapisnik z ustanovitve v madžarskem in prekmurskem jeziku. Zapisnik je po 100 letih prava dragocenost, a v izvirniku zelo redko ohranjen in tako je vsebina skoraj nepoznana oz. znana le ožjemu krogu. Prav zaradi tega je Zavod Štefana Kovača izdal faksimilirano izdajo, saj se s tem približuje sedanjim rodovom in obenem ohranja za prihodnje. Izvirniku v madžarskem in prekmurskem jeziku je dodan prevod v slovenskem knjižnem jeziku, ki ga je pripravil upokojeni duhovnik mag. Vili Kerčmar, saj s tem postaja razumljiv širši javnosti. Dodana je tudi spremna beseda škofa Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji mag. Leona Novaka in prevedena v madžarski jezik, kar je pripravila duhovnica mag. Judit Andrejek.

Zapisnik je bil predstavljen v evangeličanski cerkvi v Lendavi v nedeljo, 6. novembra 2022, v sklopu Božje službe v počastitev 100. obletnice ustanovitve seniorata in minulega dne reformacije. Zapisnik je predstavila dr. Klaudija Sedar, ki je zapisnik tudi uredila. Božjo službo sta vodila Mitja in Judit Andrejek, nagovorili pa so nas tudi škof Evangeličanske cerkve mag. Leon Novak, podžupan v opravljanju funkcije župana Ivan Koncut in poslanec Državnega zbora ter prejšnji župan Janez Magyar. S kitaro je dogodek obogatil Jan Horvat, dijak umetniške gimnazije Ljutomer. Projekt so podprle Občina Lendava, Občina Šalovci in Občina Hodoš.

Faksimilirano izdajo si lahko pridobite v pisarni cerkvene občine Murska Sobota. Želimo si, da tudi po 100 letih ta zapisnik ne bi manjkal v nobeni evangeličanski družini, kot so to željo zapisali v Evangeličanskem kalendariju za leto 1923: “… z imenüvanoga gyűlesa je eden Napísznik, bogat düszevne hrane, prisao naprej, steri ni z edne evangelicsanske familije ne bi smeo faliti.”

Komentar